Skip Navigation LinksAnasayfa
Top Industrial Managers for Europe (T.I.M.E.)

Avrupa kültürüyle donatılmış, yüksek standartlarda mühendislik eğitimi almış, çift yüksek lisans diplomalı mühendisler yetiştirmeyi ve üye üniversiteler arasında bilimsel araştırma dahil her türlü işbirliğini hedefleyen ve Avrupa’nın önemli üniversitelerinin (46) üye olduğu bir ağdır. İTÜ, Türkiye’ den T.I.M.E a üye olan tek üniversitedir.  TIME’ın esas amacı üniversiteler arasında ikili anlaşmalar yapılmasını teşvik edip çift diploma progamlarını yaymaktır. Öğrenci kendi okulunda okuyup, bir diğer okulda da iki yıl eğitim görmektedir. TIME çatısı altında bir çok üniversite (İTÜ Anlaşmalı Üniversiteler ) kendi aralarında bu çeşit anlaşmalar imzalamışlardır.
•          TIME programına dahil bir öğrenci, kendi yüksek lisans programının bir yılına karşılık yabancı bir üniversitede iki yıl bulunacaktır.
•          Buna ek olarak kendi üniversitesinde de 1 yıl geçirecek ve bu süreçlerin sonunda başarılı olması halinde iki üniversiteden birden master diploması alacaktır.
•          Sistem eğitim kurumlarının karşılıklı işbirliği esasına göre işlemektedir.
•          Her üniversitenin öğrenci kabulünde kıstasları ve şartları farklıdır ve öğrenci bu şartları sağlıyor ise kabul edilecektir.
•          İki yıllık yurt dışı süresinin eğitim periyodu içerisindeki zamanlaması ve tezin yapılış yeri ve şekli de iki enstitünün/fakültenin karşılıklı işbirliği sonucu kararlaştırılmaktadır.

TIME Resmi Web Sayfası için tıklayınız.